Provádíme výchozí a periodické revize na elektrických zařízeních do 1000V, dále revize hromosvodů u všech typů objektů. Zajišťujeme přihlášky k odběru a navýšení elektrického příkonu přípojky nn, změny tarifů a výměny hlavních jističů. Na přání zastupujeme zákazníka při jednání o smlouvě s dodavatelem elektrické energie, včetně výběru ekonomického tarifu pro jeho provoz.