Ve spolupráci s firmou ORGEZ Brno se podílíme na generálních opravách velkých transformátorů 400/110 kV nebo 110/22 kV. Dodáváme nn ovládací a svorkové skříně transformátorů. Provádíme nn kabeláže na trafech, vazbu na dozornu, uvádění do provozu atd.

Dále provádíme projekční činnost, dokumentaci skutečného stavu a značení KKS kódy.